Testing av sendere på salt-automatan denne sommer , har 5stk. ute.