6. nov, 2013

Mot kryssing av Kråka ved utløp av Kråksjøen.

Dyna driver sau og lam, mens Brokk følger med om hu gjør det rett.