Hit er det godt å komme etter en lang dag i fjellet.🙂
Gjeterbua har vi sammen med Mette og Bernt Olav på Karlgarden.

Vinter på gjeterbua

Bilde tatt fra terasse på gjeterbua mot Merraskarfjellet.

Gjeterbu og litt av beite vi har!!