Fotoalbum

Her er bilder fra bygginga på setra.

Litt historie:
BRENNVOLLEN (SUL)


Seter til Brenna austre gnr. 233 bnr. 1 og Brenna vestre gnr. 233 bnr. 2.

Ho ligg millom Langtjønna og den tjønna som har utlaup i Lille Kråka, litt nærare den sistnemnde.

Ho vart nedlagt omkring 1890.
Hans Gudding brukte setra i 1889, og det året reiv vargen mange sauer der, både for han og for Indal nedre, som også var med der. Dette var truleg siste året setra vart brukt.